2022 DOSUN 蘇花公路自行車系列活動

爬坡計時賽&挑戰&電輔車趣味賽


爬坡計時賽-競賽

總排名請按此0822更新

分組排名請按此0822更新


爬坡計時賽-挑戰

總排名請按此

分組排名請按此


電輔車趣味賽

分組排名請按此

---------------------------------------------

爬坡計時賽 電子完成證書

競賽組請按此

挑戰組請按此

電輔車請按此

※下載期限: 2022/11/30 23:59:59止